Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

LỜI CÂY ĐA

     Mời các bạn cùng nghe lời cây đa Lịch sử quê tôi Làng Mè (Thị xã Phú Thọ ngày nay)Cây đa Làng Mè
Ảnh NSNA : Toàn Thắng
     
     Đã ngót ngàn năm ở đất này.
     Lầm lì chứng kiến cảnh vần xoay.
     Bờ tre quằn quại gồng giông bão.
     Thảm lúa hanh hao nhuốm lụt lầy.
     Bến Đá bao phen rần rật sóng.
     Làng Mè mấy trận rã rời mây.
     Cờ sao nhuộm đỏ mùa thu ấy.
     Náo nức chim reo tiếng gọi bầy.

Thị xã Phú Thọ
Xuân Quý Tỵ - 2013
Ngô Toàn ThắngTUYET ROI HET TUYET ROI